تبلیغات
ZAMANGHAYBAT - ادیان(1)
ZAMANGHAYBAT
اللهم عجل لولیک الفرج
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 - ادیان ابتدایى
1- دین نزد انسان ابتدایى
از نظر پژوهشگران علوم انسانى ، نخستین نشانه هاى موجود از دین گرایش ‍ به پرستش طبیعت است . نمونه هایى از این گرایش هم اكنون در مناطق دور افتاده جهان ، میان انسانهاى ابتدایى مشاهده مى شود. در این گرایش به منظور رام كردن نیروهاى طبیعت ، باید از آن نیروها تجلیل كرد و از آنها درخواست لطف و احسان داشت . انسانهاى ابتدایى عصر ما مراسمى دینى دارند كه در آن لباسهاى عجیب و غریبى مى پوشند، ماسك بر صورت مى زنند و به حركات موزونى مشغول مى شوند و ضمن آن از گونه اى مناسب و به دور از طغیان و طوفان آنان را سیراب كند و به زمین مى گویند برویاند و از مزارع و درختان مى خواهند كه محصول بهتر و بیشترى بدهند و مانند اینها.
2- عناصر مشترك ادیان ابتدایى
با آنكه ادیان ابتدایى در بیغوله هاى جهان پراكنده شده اند و نمى توان میان آنها هیچ ارتباطى تصور كرد، شگفت آور است كه آن ادیان باورهایى مشابه یكدیگر دارند. برخى از عناصر مشترك ادیان ابتدایى به قرار زیر است :
1-2. خدا و خدایان
باید توجه داشت دینداران به خدایى بسیار والا و فوق تصور بشر عقیده دارند. آنان معتقدند علم و قدرت خدا بى نهایت است و هر گاه در متون دینى چیزى بر خلاف آن یافت شود، براى تاءویل آن تلاش مى كنند.
از قرآن مجید به روشنى مى فهمیم كه مشركان نیز پیوسته به چنین خدایى معتقد بوده اند. به ادعاى برخى مشركان ، خدا از بس بزرگ و پاك و منزه است ، با جهان مادى ارتباطى ندارد؛ از این رو، باید براى حاجت خواستن به شركاى او مراجعه كنیم . آنان این موجودات را كارگزاران امور جهان مى دانستند و رجوع به آنها را عظیم الشاءن به مردم مى گفتند این شریكان از جانب خداى متعال تعیین نشده اند و به همین دلیل ، هیچ قدرتى ندارند و نباید به آنها متوسل شد.
تاریخ نشان مى دهد كه شرك به خداى متعال سابقه اى دیرینه دارد و بشریت پیوسته به آن مبتلا بوده است . در عصر حاضر نیز تقریبا نیمى از جمعیت جهان در قالب هندوئیسم ، بودیسم ، شینتو و ادیان ابتدایى بت مى پرستند (واژه ((بت )) در زبان فارسى نیز از نام ((بودا)) گرفته شده است ). جامعه شناسان دوران شرك را مقدم بر دوران توحید معرفى مى كنند، ولى پیروان ادیان توحیدى با این فرضیه به شدت مخالفند و شرك را انحراف از توحید مى دانند.
به زعم برخى ادیان ، خدایان در تاریخ براى انسان جلوه گر شده اند و بتان نمادى از آنها هستند. این سنخ ادیان به فرستادگان الهى یعنى انبیا (علیه السلام ) عقیده ندارند.
2-2. نیاكان پرستى
ترس از مرگ خرافاتى را در جوامع ابتدایى پدید آورد و آن اقوام درباره ارتباط مردگان با زندگان عقایدى داشتند. برخى از مردم باستان از بازگشت اموات مى ترسیدند و مردگان را كاملا با طناب مى بستند و گورها را محكم مى كردند تا از بازگشت آنان جلوگیرى كنند. این عقاید كم كم به نیاكان پرستى تبدیل شد كه در دورانهاى مختلف در سراسر جهان وجود داشته است و اكنون مظاهر آن در سرزمینهایى مانند ژاپن به چشم مى خورد. بتان در مواردى مجسمه نیاكان بوده اند.
3-2- جادو
جادو در ادیان با آنچه در تصور ماست تفاوت دارد. در آن ادیان جادو عبارت است از مراسمى براى دلجویى و مددخواهى از نیروهاى طبیعت . در این مراسم ، جادوگر فعالیت مى كند و رهبرى مراسم را بر عهده مى گیرد. از آنجا كه در جوامع ابتدایى علم و سواد مطرح نیست ، این افراد نیز چیزى بیش از سایرین نمى دانند و تنها اعتقاد همگان به وجود نیروهایى در این اشخاص آنان را از سایرین ممتاز كرده است .
جادوگران از نیروى خود براى معالجه بیماران نیز استفاده مى كنند. این گونه جادوگران معمولا شمن (shaman) نامیده مى شوند.
جادوگران ریاضتهایى نیز مى كشند و بسیار مى شود كه در بدن خود نشانه هایى پدید مى آورند و در مواردى خود را اخته مى كنند.
4- 2- قربانى
میان اقوام سراسر جهان قربانى براى معبود انواعى داشت و از ریختن جرعه اى آب یا شراب تا اهداى گیاهان و محصولات ، ذبح حیوانات و كودكان و بزرگسالان ، همچنین به آتش افكندن كودكان را شامل مى شد. آنان برخى اوقات براى آنكه جمعیت كاهش نیابد، براى تهیه قربانى به سرزمینهاى دیگر یورش مى بردند و افرادى را اسیر و سپس در راه خدایان خود قربانى مى كردند. قربانى عفت ، یعنى فحشا دادن به احترام بتان (Hierodouleia) نیز نزد اقوام مختلف رواج داشت .
اهراق جرعه به عنوان قربانى همواره یكى از رسوم میخوارى بوده و در تورات كنونى (خروج 29:41 و موارد دیگر) و در شعر عربى و فارسى بدان اشاره شده است :

شربنا و اهرقنا على الارض جرعة
فللارض من كاس الكرام نصیب
اگر شراب خورى جرعه اى فشان بر خاك
از آن گناه كه نفعى رسد به غیر چه باك
در دورانهاى بعد قربانى انسان منسوخ شد و اندك اندك قربانى به حیوانات منحصر گردید، ولى نمونه هایى از آن تا دورانهاى نزدیك به ما وجود داشته است . اكنون كه قوانین كشورها چنین چیزى را اجازه نمى دهد، گاهى در گزارشهاى خبرى مى بینیم كه در برخى روستاهاى هندوستان و مناطق دیگر یك بت پرست به دور از چشم پلیس ، فرزند خود را در پاى بتى قربانى كرده یا تصمیم داشته قربانى كند، ولى دیگران از این كار جلوگیرى كرده اند. البته مرتكبین این جرم در عصر ما دستگیر و مجازات مى شوند، ولى در گذشته هاى دور از آنان تقدیر مى شده است . شاید فرمان آزمایشى خداى متعال به حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام ) مبنى بر قربانى كردن فرزندش براى این بوده كه معلوم شود موحدان نیز در عشق و علاقه به معبود حقیقى چیزى كم ندارند.
3-توتم
در ادیان ابتدایى توتم (Totem) قبیله عبارت است از نشانى كه از قبیله حمایت مى كند. آن نشان ممكن است یك گونه حیوان ، نبات یا جماد باشد. حیوانات گوناگونى میان اقوام مختلف احترام دارند و احیانا تصویر آنها را روى پرچم كشورها مى بینیم .
با مراجعه به تاریخ ملتها و مشاهده پرستش شیر در آفریقا، ببر در هندوستان ، عقاب و خرس و سگ آبى در آمریكاى شمالى ، گاو نر در یونان و مصر، گاو ماده در هندوستان و آفریقا و اسكاندیناوى ، گاومیش در جنوب هندوستان و كانگورو در استرالیا، در مى یابیم كه حیوانات مذكور توتم آن اقوام بوده اند. هنوز هم مقدس شمردن كبوتر و مار نزد بسیارى از ملتها ادامه دارد. واژه ((توتم )) از زبان سرخ پوستان آمریكا آمده است .
4-تابو
تابو (Taboo) عبارت است از محرمات قبیله ، مانند مقررات ازدواج و تغذیه . ممكن است قبیله اى ازدواج درون قبیله را مجاز بداند و قبیله دیگر آن را حرام بشمارد. افراد این قبیله باید براى همسریابى به سراغ قبایل دیگر بروند. واژه ((تابو)) از زبان قومى ابتدایى در مجمع الجزایر پولینزى آمده است .
5- مانا
در آیینهاى باستانى برخى از اشیا را داراى نیرو مى دانستند و مورد توجه قرار مى دادند.
ممكن است سنگى ، چوبى ، درختى یا حیوانى داراى خاصیت تلقى شود و از آن حاجت بخواهند و بدان تبرك بجویند. این اشیاء مانا (Mana) خوانده مى شوند. بقایاى این تصور نیز در ادیان و گرایشهاى دیگر موجود است . واژه ((مانا)) نیز از زبان قومى ابتدایى در مجمع الجزایر پولینزى آمده است .
6- آنیمیسم
آیین باستانى بسیارى از اقوام گذشته جان پرستى (Animism) بوده است . بر اساس این آیین همه مظاهر طبیعت روح دارند و براى بهره بردارى از آنها باید به نیایش و سپاس و ستایش آنها پرداخت . پرستش زمین ، آسمان و اجرام سماوى ، آتش ، رعد، برق ، ابر، دریا، رودخانه ، طوفان ، جنگل ، گیاهان و حیوانات ، بویژه گاو ماده ، مار كبرا، همچنین پرستش توتم قبیله و روح نیاكان و بزرگان ، همراه با دلجویى از موجودات خطرناك ، مانند شیطان و جن (از ما بهتران !)، میان اقوام باستانى رواج داشته است (گرایش به عبادت جن و پناه بردن برخى افراد نادان به آنها مورد نكوهش قرآن مجید قرار گرفته است : انعام : 100، سباء: 41، جن : 6).
جان پرستان طبیعت را داراى شعور و انسانوار مى دانند و به گونه اى با آن راز و نیاز مى كنند و براى آن قربانى تقدیم مى دارند، گویا طبیعت تحت تاءثیر این امور قرار مى گیرد. بقایاى این گرایش در برخى ادیان بخصوص آیین هندو تا این زمان مشاهده مى شود. برخى از بتان نماد قواى طبیعت هستند.
7- فتیشیسم
فتیش (Fetish) واژه اى پرتغالى به معناى جادو است . ایمان به فتیش ، یعنى احترام به یك شى ء مادى كه نیرویى جادویى در آن نهفته است ، در اقوام ابتدایى یافت مى شود. این شى ء معمولا از سنگها و مواد معدنى است ، كه به عقیده آن اقوام همراه داشتن آن خوشبختى مى آورد.
8- اساطیر
بشر هنگامى كه از كشف رازهاى جهان احساس ناتوانى كرد، براى توضیح پدیده ها به اسطوره روى آورد و از قوه خیال كمك گرفت . اساطیر ابعاد گوناگونى داشتند و از مهمترین ابعاد آنها ترویج فضایل و كمالات بود. بنابراین اساطیر هم سازنده و هم ویرانگر بودند: سازندگى روح آدمى با فضایل و ویرانگرى اندیشه آدمى در توضیح پدیده ها. همان طور كه تفكر عمومیت دارد، بدل آن نیز كه اسطوره باشد، در همه جوامع بشرى عمومیت داشته است . نیمه اول شاهنامه فردوسى نمونه اى از اساطیر است كه در آن قهرمانانى مانند رستم مطرح مى شوند. رستم یك ابرمرد است كه براى برانداختن كژیها و حاكم ساختن ارزشها مى جنگد.
از دیدگاه علمى ، فلسفه و دین تكامل یافته اسطوره هستند، ولى این ادعا در مورد دین از دیدگاه دینى مردود است و اعتقاد به آن با دیندارى منافات دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 20 دی 1392
یکشنبه 22 دی 1392 08:13 ب.ظ
می نویسم با مداد های رنگی واژه ی دوست داشتن را در قلبم....

شنبه 21 دی 1392 05:43 ب.ظ
با سلام شما لینک شدید من هم لینک کنید
شنبه 21 دی 1392 08:51 ق.ظ
سلام شما با افتخا لینک شدید وبلاگ منو با نام چشم های منتظر لینک کنید
التماس دعا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز

target="_blank" href="http://www.bahar22.com"> bahar22

كد پرواز پرندگان

تعبیر خواب آنلاین

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین

ابزار پرش به بالا